top of page
Boulevardkliniken tandvård
prisex.png
Boulevardkliniken_vit.png

priser

Vi erbjuder tandvård av högsta kvalitet till patientvänliga priser.

Kliniken är ansluten till försäkringskassan.

Prisexempel

Vardagar efter kl 18:00 samt helger tillkommer ett akuttillägg

UNDERSÖKNING (inkl. 4 röntgenbilder) 970:-
LAGNINNG från 1 145 kronor
ROTFYLLNING från 5 150 kronor
TANDHYGEIENIST BEHANDLING från 990 kronor

 

Har du rätt till tandvårdsbidrag? Läs mer här.

Försäkringskassans information om Tandvårdsstöd

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från ditt landsting eller din region (landstingens tandvårdsstöd). För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd.

För dig som är asylsökande eller papperslös gäller särskilda regler. Fram till det år du fyller 18 år har du rätt till avgiftsfri tandvård. Därefter kan du få sådan tandvård som inte kan vänta till en kostnad av högst 50 kronor per besök.

Statligt tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. Det finns som ett skydd mot höga kostnader, för att stimulera till förebyggande tandvård samt för att ge ökat stöd till dig med ökad risk för sämre tandhälsa på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan. Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilken tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

 

Allmänt tandvårdsbidrag

 

Kan jag få allmänt tandvårdsbidrag?

Du kan få allmänt tandvårdsbidrag om du

  • fyller minst 24 år under året

  • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få allmänt tandvårdsbidrag.

Vad kan jag använda mitt allmänna tandvårdsbidrag till?

Du kan använda ditt allmänna tandvårdsbidrag till undersökningar, förebyggande behandlingar och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Du kan även använda bidraget för att delbetala ett avtal om abonnemangstandvård.

Din tandläkare eller tandhygienist ska kunna ge dig besked om du kan använda ditt tandvårdsbidrag till den behandling du vill ha.

Hur mycket får jag?

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.

  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.

  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

 

Läs mer här.

Tandvårdsbidrag

 

Vi reserverar oss för prisändringar och eventuella felskrivningar

Prislista
bottom of page