NYA LAGEN OM ESTETISKA INJEKTIONER

1 juli 2021 börjar nya lagen börjat gälla för estetiska injektionsbehandlingar. Lagen är till för är att stärka skyddet för den enskilde vid estetiska injektionsbehandlingar. Lagen innebär att endast legitimerade personal för utföra estetiska injektioner. Vi på Boulevardkliniken har sedan starten haft legitimerad personal som utfört behandlingarna.